Αρχική

Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή
του Δήμου Θεσσαλονίκης

Επιλέξτε από το μενού επάνω, την περιοχή που σας ενδιαφέρει

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή έχει ως έργο την παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος της πόλης, με στόχους την προστασία των πολιτών από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την υγεία και την ευημερία, την προσαρμογή/μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και αγωγή των πολιτών.