Εδώ μπορείτε να δείτε γραφικές παραστάσεις για την παράμετρο που επιθυμείτε και για το ορισμένο εύρος ημερομηνιών
Λήψη μετρήσεων σε .csv Λήψη γραφήματος σε εικόνα

Για λήψη της εικόνας πατήστε δεξί κλικ και αποθήκευση εικόνας ως.