Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Στελέχη του τμήματος

Προϊστάμενος Τμήματος:
Τζουμάκα Παρασκευή, Δρ. Φυσικός – Περιβαλλοντολόγος

Στελέχη:
Θεσσαλονικέως Ελισσάβετ, Δρ. Χημικός
Κελέσης Απόστολος, Δρ. Φυσικός- Περιβαλλοντολόγος
Τοτονίδης Ιωάννης, Χημικός
Τσακνιά Αννα, Χημικός
Τσιμενίδου Πολυξένη, Περιβαλλοντολόγος